Poslovia jari - Messengers of spring

16.04.2016 09:19

 Sotva niekde vystrčia svoje kvietky snežienky, bledule či prvosienky, hneď sú toho plné noviny. Keď však rozkvitne veternica, záružlie, kyslička alebo taký drieň, tak sa to berie ako samozrejmosť. Pritom majú svoje čaro.

 

 Veternica hájna (Anemone nemorosa) - Wood anemone. U nás je veľmi rozšírená až všedná.

            

 

 Záružlie močiarne (Caltha palustris) – Kingcup. Kto by ho nepoznal. Rastie tam, kde cíti vodu.

            

 

 Kyslička obyčajná (Oxalis acetosella) - Wood Sorrel. Trošku sa mi kvetom podobá na veternicu. Obsahuje kyselinu oxalovú. Škoda, že ostatné fotky mi nevyšli podľa mojich predstáv.

      

 

 Hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea) - Greater Stitchwort. Táto rástla pri strome obkolesená trávou, skoro som ju prehliadol. Ešte že svietil biely kvet, inak by som ju ani neodfotil.

            

 

 Drieň obyčajný (Cornus mas) - Cornelian cherry. Kvitne malými žltými kvietkami skôr ako má listy. Vždy, keď som v jeho blízkosti pofukuje vietor. Je zázrak, že mám jeho fotku. Jeho plody sa využívajú na výrobu drienkovice .

      

 

 Len kúsok od Žiliny sa dá najsť Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) - Pasque flower. Je to druh západokarpatský endemit. Tohto roku je ho však poskromne málo ako po minulé roky.