Veľké halo (Sun dog)

12.05.2014 20:01
Na fotografii je zachytený optický úkaz v atmosfére, zaraďovaný medzi tzv. halové javy.

Konkrétne ide o kruh okolo slnka (veľké halo) spolu s pekne vyjadrenými bočnými slnkami (parhéliami).

JJe vyvolaný odrazom a lomom slnečného svetla na kryštálikoch ľadu rozptýlených vo vzduchu,
v našich zemepisných šírkach zväčša vo vysokých oblakoch (cirrostratus). Najčastejšie sa
vyskytuje "malé halo", slabo dúhovo sfarbený kruh okolo Slnka (Mesiaca) s uhlovým polomerom 22°,
pri ktorom sfarbenie kruhu prechádza z červenej farby na vnútornej strane až k modrej farbe na
vonkajšej strane. Zriedkavejšie je "veľké halo", slabšie dúhovo sfarbené kruhy majú uhlový polomer  46°.
K halovým javom patria aj bočné slnká (parhéliá, dve svetlé dúhovo sfarbené plôšky ležiace vľavo a
vpravo od Slnka, v rovnakej uhlovej výške, v ktorej sa práve nachádza Slnko).

Viac sa dozviete o tomto jave na: https://ukazy.astro.cz/