Veľké halo (Sun dog)

17.04.2014 20:01

Na fotografii je zachytený optický úkaz v atmosfére, zaraďovaný medzi tzv. halové javy.
Konkrétne ide o kruh okolo slnka (veľké halo) spolu s pekne vyjadrenými bočnými slnkami (parhéliami).

Je vyvolaný odrazom a lomom slnečného svetla na kryštálikoch ľadu rozptýlených vo vzduchu, v našich zemepisných šírkach zväčša vo
vysokých oblakoch (cirrostratus). Najčastejšie sa vyskytuje "malé halo", slabo dúhovo sfarbený kruh
okolo Slnka (Mesiaca) s uhlovým polomerom 22°, pri ktorom sfarbenie kruhu prechádza z červenej
farby na vnútornej strane až k modrej farbe na vonkajšej strane. Zriedkavejšie je "veľké halo",
slabšie dúhovo sfarbené kruhy majú uhlový polomer 46°. K halovým javom patria aj bočné slnká
(parhéliá, dve svetlé dúhovo sfarbené plôšky ležiace vľavo a vpravo od Slnka, v rovnakej uhlovej
výške, v ktorej sa práve nachádza Slnko).

Viac na :https://ukazy.astro.cz/halove-jevy.php