Babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album) - Comma butterfly

Babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album) - Comma butterfly

Babôčky vídame od skorej jari až do neskorej jesene. Babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album) - Comma butterfly má u nás dve generácie. Jedince, ktoré prezimujú, nakladú na jar vajíčka. Na spodnej strane krídel má kresbu v tvare písmena C. Podarilo sa mi ju odfotiť na Vŕbe rakytovej (Salix caprea) - Goat willow.