Kalendár 2019

Kalendár 2019
 Autorský kalendár o veľkosti A3 (na šírku) obsahujúci titulnú stranu a 12 fotografií s menami a sviatkami.
Ako vypadá si môžete pozrieť tu
Ako vypadá si môžete pozrieť tu Autorský kalendár o veľkosti A3 (na šírku) obsahujúci titulnú stranu a 12 fotografií s menami a sviatkami.
Ako vypadá si môžete pozrieť tu