Magické rána - Magical mornings

Magické rána - Magical mornings

 Skoro ráno. Väčšina ľudí ešte spí a ja na bicykli vyrážam na fotolov. Teraz je objektom vychádzajúce slnko. Ak ste dosť pozorný, spomeniete si na článok: Vodné dielo Žilina alebo keď maľuje príroda. Tento bude jeho voľným pokračovaním. Viac->