Ruža galská (Rosa gallica) - Gallic rose

Ruža galská (Rosa gallica) - Gallic rose

sa využívala vo voňavkárstve . Viac->