Vodné dielo Žilina (Water work Zilina)

Vodné dielo Žilina (Water work Zilina)

 V prírode sú chvíle, ktoré sa mi neomrzia. Hoci som už niektoré veci videl a fotografoval niekoľkokrát, stále ma to ťahá, napríklad len na pozeranie. Viac->